Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 44. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze,
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Wnioski należy składać w:

Kategorii A – do Rad Terenowych NOT- do 31 maja 2016 r.
Kategorii A, B, C- do Sekretariatu Konkursu- do 31 sierpnia 2016 r.

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl lub na stronie internetowej  http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P6800286261340447109849&html_tresc_root_id=11221&html_tresc_id=20778&html_klucz=11221&html_klucz_spis=

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy