Będą popularyzować ideę rodzicielstwa zastępczego
Autor

Specjalny, ustrojony plakatami i kolorowymi balonami autobus wyjedzie 30 maja na ulice naszego miasta. Podczas bezpłatnego przejazdu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą wręczać wszystkim pasażerom ulotki promocyjne i odpowiadać na pytania dotyczące możliwości niesienia pomocy dzieciom.

Autobus wyruszy w trasę punktualnie o godz. 14.00 z zajezdni przy ul. Przemysłowej 1. Ta wyjątkowa akcja odbędzie się pod hasłem „Autobusem prosto do Rodziny” w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego. Swój kurs autobus zakończy na przystanku przy ul. 1 Maja, a następnie w sali diamentowej kompleksu Dąbrówka przewidziano konferencję, którą poprowadzi dr Lidia Wollman.

 

Miesiąc maj związany jest z ideą popularyzacji rodzicielstwa zastępczego w naszym mieście. Promocja i organizacja Dni Rodzicielstwa pozwala na budowanie więzi pomiędzy rodzicami zastępczymi, dziećmi przysposobionymi, powierzonymi i biologicznymi oraz wzmocnienie pozycji rodzin w środowisku lokalnym.

 

Celem akcji jest rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi poprzez tworzenie zawodowych rodzin zastępczych. Ważnymi elementami akcji są także pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzenie procesu diagnostyczno-kwalifikacyjnego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, czy upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, czyli pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. O rodzinnych formach pieczy zastępczej warto mówić, zwłaszcza, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie są możliwości w tym zakresie, a rodzicielstwo zastępcze często mylone jest z adopcją.