Uczeń ZSZ na Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Zawodowych w Czechach

W dniu 19 maja 2016 roku uczeń Zespołu Szkół Zawodowych po raz pierwszy uczestniczył w 5. Międzynarodowym Konkursie Umiejętności  Zawodowych dla Mechaników Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych, który odbywa się corocznie w Vyškovie w Czechach.

W konkursie brali udział uczniowie z Czech, Austrii, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Węgier. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IIIC Kamil Buchta, który zdobył 6. miejsce. Opiekunem Kamila była Pani Danuta Szymczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych. W przygotowaniu do konkursu, od strony praktycznej, bardzo pomógł Pan Piotr Kłosek – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PIOMET z Golasowic. Kamil musiał wykazać się umiejętnościami praktycznymi wykonując na obrabiarce skrawającej element na podstawie rysunku wykonawczego.

Nie było to łatwe zadanie, więc tym bardziej gratulujemy Kamilowi, a Panu Kłoskowi bardzo dziękujemy za pomoc.