Wspólnoty Mieszkaniowe zdecydowały o remontach

Miejski Zarząd Nieruchomości to jednostka wyznaczona w naszym mieście m.in. do sprawowania zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych. W tym roku przeprowadzono 88 zebrań Wspólnot. We wszystkich MZN otrzymał absolutorium. Oznacza to, że właściciele pozytywnie ocenili działania, które MZN wykonuje na ich zlecenie.

Na zebraniach tych uchwalono plan gospodarczy na 2016 rok, który w zakresie wykonania przewiduje przeprowadzenie różnych prac remontowych w budynkach, np. wymiany poziomów wodnych czy kanalizacyjnych, wymiany drzwi, montaż monitoringu, naprawy schodów i chodników. 45 wspólnot mieszkaniowych nie uchwaliło żadnych remontów do wykonania, natomiast 4 wspólnoty podjęły uchwały, ale z wynikiem negatywnym – wyjaśnia Beata Olszok, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

Wspólnotę Mieszkaniową stanowi ogół właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości. Członkowstwo w niej powstaje samoistnie, z mocy prawa, w momencie nabycia określonej własności lokalowej wchodzącej w skład danej nieruchomości. Nadrzędnym celem Wspólnoty jest utrzymanie jej części wspólnej – dachu, elewacji, klatki schodowej itp. – oraz dokonywanie rozliczeń mediów dla lokali stanowiących indywidualną własność poszczególnych członków Wspólnoty Mieszkaniowej. To właściciele, członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej, gromadzą środki na utrzymanie części wspólnych swojej nieruchomości. Sami również decydują kiedy i na co zostaną one przeznaczone.