Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”.

 

Termin: 1 czerwca 2016 r.

Rejestracja: 09:50-10:00

Godz. szkolenia: 10:00-13:00

Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Tematyka spotkania:

Tym razem zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich. Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na spotkanie znajduje się na stronie:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/sroda_z_funduszami_dla_organizacji_pozarzadowych

Dane kontaktowe Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie śląskim znajdują się pod tym adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/wojewodztwo=%C5%9Bl%C4%85skie

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)