Fundacja Bayer Science&Education ogłosiła nabór wniosków na stypendia.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie przeznaczone są w następujących dziedzinach:

– biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa,

– chemia, inżynieria chemiczna,

– farmaceutyka,

– fizyka.

 

Beneficjenci:

Studenci i absolwenci kierunków:

– biologicznych,

– chemicznych,

– farmaceutycznych

– fizycznych.

 

Wysokość dofinansowania:

Stypendium ma na celu pokrycie kosztów życia, podróży i wydatków związanych z nauką
w Niemczech.

 

Termin składania wniosków:

Do 10.06.2016 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.bayer-foundations.com/en/overview-scholarships.aspx

źródło:

http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-fundacji-bayer-science-education