Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych laureatką XVI finału konkursu „Bezpiecznie od startu”

Już po raz 16. uczniowie z zakładów rzemieślniczych wzięli udział w konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”.

W finale, który odbył się 19 maja 2016r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie reprezentantką Izby Rzemieślniczej w Katowicach była uczennica Zespołu Szkół Zawodowych  – Kornelia Masny. Rywalizacja uczniów odbywających praktykę w zakładach rzemieślniczych ma na celu pogłębienie znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy.

Pytania konkursowe obejmowały nie tylko zagadnienia objęte podstawą programową kształcenia w danym zawodzie, lecz także psychologię pracy, ergonomię, zasady udzielania pierwszej pomocy czy techniczne bezpieczeństwo pracy.

Sam udział w ogólnopolskim finale jest wielkim sukcesem Kornelii, a wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu  jest nie do przecenienia. Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych jest pracownikiem młodocianym w zawodzie cukiernik, naukę zawodu odbywa w Firmie „TAD” u Tadeusza Pisarka w Pawłowicach. Opiekunem merytorycznym przygotowującym do konkursu był Janusz Toborowicz.