Od 1 czerwca do 29 lipca na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych  na formularzu R-SGR.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 9 czerwca dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego od 10 czerwca do 29 lipca.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach od 8.00 do 20.00). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.