Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w ramach II  edycji konkursu pn. „TEAM-TECH”.

Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Beneficjenci:

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Możliwość partnerstwa w projekcie:

– krajowych partnerów naukowych,

– zagranicznych partnerów naukowych,

– krajowych przedsiębiorstw jako partnerów gospodarczych.

Maksymalny okres trwania projektu:

do 36 miesięcy

Budżet projektu:

Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

Na konkurs przeznaczono 27 000 000zł.

Termin i sposób składania wniosków:

do 20.06.2016 r.

Wnioskodawcy składają wnioski w formie online oraz papierowej.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

źródło:

http://www.granty-na-badania.com/