Załóż działalność gospodarczą ze wsparciem Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Masz 25 lat i nie pracujesz ponad 6 miesięcy? A może nie ukończyłeś jeszcze lat 30 i nie pracujesz ponad 12 miesięcy? Urząd Pracy zaprasza wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w okresie od 6 do 17 czerwca będzie przyjmował wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój dla:

– osób do 25 roku życia zarejestrowanych w tut. Urzędzie, będących długotrwale bezrobotne, tzn. pozostających bez zatrudnienia dłużej niż 6 miesięcy,

lub

– osób które nie ukończyły 30 roku życia zarejestrowanych w tut. Urzędzie, będących długotrwale bezrobotne, tzn. pozostających bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 18 000 zł.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności prosimy przed złożeniem wniosku o kontakt  z Doradcami klienta.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków dotacje przyznane zostaną wnioskodawcom, których wnioski otrzymają największą ilość punktów. Szczegółowe informacje – pok. 20 (II p.), tel. 32 4753012 wew. 34

 

loga_unia