Zastępca prezydenta członkiem zarządu MZK

Janusz Buda, zastępca prezydenta Jastrzębia-Zdroju został członkiem Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. W związku z powtarzającymi się nieprawdziwymi wpisami, informujemy, że delegaci Zgromadzenia MZK nie pobierają za swoją pracę diet.

Przedstawiciele gmin i miast, którzy zasiadają w zarządzie MZK również nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia. Samorządowcy w MZK wykonują wyłącznie swoje ustawowe obowiązki, a co za tym idzie nie dostają za to dodatkowego wynagrodzenia.

 

Decyzja o wyborze Janusza Budy zapadła jednogłośnie 1 czerwca na posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów MZK. W głosowaniu wzięło udział 10 przedstawicieli gmin członkowskich i wszyscy opowiedzieli się za jego kandydaturą. Janusz Buda odnosząc się do wyników głosowania i swojej nowej roli stwierdził, że przed MZK stoi poważne wyzwanie.

 

Mam nadzieję, że wspólnie będziemy świętować kolejne jubileusze. Zapewne zmierzymy się z aspiracjami i oczekiwaniami gmin wchodzących w skład MZK, jednak jestem przekonany, że w drodze dialogu i porozumienia możemy osiągnąć wiele – powiedział Janusz Buda.

 

fot. arch. MZK