Serwis internetowy Obserwator Finansowy ogłosił otwarty konkurs pt. „Gdyby to zależało ode mnie, to…” . Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy na temat pożądanych zmian polskiej gospodarki, w  tym zwłaszcza dotyczących jej organizacji, finansowania i regulacji.

Beneficjenci:

Osoby zainteresowane.

Przedmiot pracy konkursowej:

Analiza jednej z wybranych dziedzin lub gałęzi gospodarki (np. finanse publiczne, opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, finansowanie i budowa infrastruktury, inwestycje samorządów etc.) wskazująca możliwe rozwiązania problemów danego sektora, sposoby poprawienia jego efektywności, sprawności, skuteczności oraz rozwoju.

Nagrody:

– rzeczowe,

– pieniężne.

Do udziału w konkursie mogą być zgłoszone prace konkursowe mające formę:

– publikacji pisemnych o objętości do 15 tys. 4 znaków ze spacjami,

– materiał video do 6 minut w formacie 640×360 px,

– sporządzone wyłącznie w języku polskim.

Termin zgłoszenia prac konkursowych:

do 30.06.2016 r.

na adres mailowy:

redakcja@obserwatorfinansowy.pl oraz Krzysztof.bien@nbp.pl

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.obserwatorfinansowy.pl/regulamin-v-edycji-konkursu/

źródło:

http://www.granty-na-badania.com/2016/04/5-edycja-konkursu-obserwatora.html#.V1VjlSF0waN