Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Kategorie prac:

  • rehabilitacja  społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Termin składania prac: do 25 lipca 2016 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa) z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI” Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448, Danuta Zawilińska – tel. (22) 50 55 214 e-mail: pwi@pfron.org.pl

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-9/3200,Oglaszamy-Konkurs-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-OTWARTE-DRZWI-XII.html

 

 

 

Żródło: PFRON