Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”.

Nabór trwa do 23.06.2016 r.

Informacja