Celem programu „Nowe Technologie Dla Dziewczyn” jest wsparcie udziału kobiet w edukacji oraz w karierze zawodowej.

 

Dla kogo?

– maturzystki,

– studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków oraz przejdą proces rekrutacji.

 

Terminy:

od 17 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych

do 12 sierpniadosyłanie wymaganych dokumentówmaturzystki

do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

– 12-16 września – rozmowa kwalifikacyjna oraz rozstrzygnięcie do 30.09.

 

Stypendium:

Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 PLN brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:

I transza – do 30 listopada 2016,

II transza – do 31 marca 2017.

 

 

źródło:

https://www.stypendiadladziewczyn.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru określone są w regulaminie zamieszczonym na w/w stronie.