Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane pozyskaniem środków na działalność do skorzystania z bezpłatnych usług Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Konsultacje będą udzielane 29.06.2016 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Wrzosowej 12 A.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój – Referacie Organizacji Pozarządowych pod nr  tel. 32/4785135, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybnik

ul. Powstańców Śląskich 34

44–200 Rybnik

Godziny pracy
pon. 7.00-17.00, wt-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów
tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32

lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego publikowane są na stronach internetowych: www.efs.slaskie.pl / www.rpo.slaskie.pl