Zostań członkiem Rady Sportu

Do 30 czerwca organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej mogą składać propozycje na członka Rady Sportu.

Nabór spowodowany jest celem uzupełnienia jej składu. Rada pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój
w zakresie sportu.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu, nazwę i siedzibę organizacji lub instytucji zgłaszającej kandydata, krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w pracach Rady Sportu.

Zgłoszenia można składać w kancelarii Urzędu Miasta, pok. 020A, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

 

Nabór na członka Rady Sportu