Do 15 października 2016 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego Gaude Polonia na rok 2017. Organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

 

W aktualnie prowadzonym naborze wniosków o półroczne stypendia (od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.) mogą starać się przedstawiciele następujących dziedzin:

 • film;
 • fotografia;
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
 • konserwacja dzieł sztuki;
 • literatura/przekład;
 • muzealnictwo;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • teatr

O stypendia mogą starać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • obywatelstwo państwa środkowo-wschodniej Europy;
 • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);
 • wykształcenie wyższe;
 • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie;

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-1708.php

 

 

źródło: www.granty-na-badania.com