Mieszkańcy głosują na propozycje zadań

W naszym mieście odbywają się zebrania ogólne z mieszkańcami zwołane w celu wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Najbliższe zebranie już 13 czerwca na os. Pionierów.

Harmonogram zebrań przedstawia się następująco:

  • os. Pionierów – 13 czerwca, godzina 17.00, Szkoła Podstawowa nr 6,
  • sołectwo Ruptawa-Cisówka – 20 czerwca, godzina 17.00, Szkoła Podstawowa nr 17,
  • os. Arki Bożka – 21 czerwca, godzina 17.00, Szkoła Podstawowa nr 10,
  • os. Chrobrego – 22 czerwca, godzina 17.00, Zespół Szkół nr 11.

 

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, nowy termin wyborów wyznacza się na ten sam dzień na godzinę 17.15.

 

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania, na których należy podać numer PESEL. Brak podania wymaganych danych spowoduje nieważność głosu.

Wnioski do BOB na rok 2017