Towarzystwo Urbanistów Polskich prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu na magisterskie prace dyplomowe wykonane i obronione w poprzednim roku kalendarzowym (lub w roku/okresie wymienionym w ogłoszeniu konkursu) na wyższej uczelni w Polsce,  podejmujące problematykę:

  1. a) projektowania urbanistycznego,
  2. b) studiów dotyczących zagadnień gospodarki przestrzennej,
  3. c) planowania przestrzennego.

 

Termin i miejsce składania prac:

do 30.06.2016 r.

Prace można złożyć osobiście w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100, przesyłać kurierem lub pocztą na adres podany powyżej. O ich terminowym nadaniu będzie decydować data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 23 czerwca b.r.

 

 

Szczegółowe informację dotyczące naboru określone są w regulaminie:

http://tup.org.pl/download/konkursy/KD/2014/Regulamin_KD_TUP.pdf

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu email: konkurs@tup.org.pl.

 

źródło:

www.granty-na-badania.com