Przyjdź na spotkanie w sprawie nowych miejsc pracy

Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza 22 czerwca na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia miejsc pracy w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. We wrześniu 2016 roku planowany jest kolejny nabór kandydatów zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 

W ramach projektu istnieje możliwość pozyskania dotacji od 20 do 120 tys. zł oraz finansowego wsparcia pomostowego. Spotkanie odbędzie się w środę 22 czerwca o godz. 16.30 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a. Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem 32 47 19 555 lub mailowo na adres iprzybylska@um.jastrzebie.pl
Z oferty OWES będą mogły skorzystać m.in. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego oraz podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ, CIS, KIS itp.) i ich pracownicy.

Oferta OWES skierowana jest do osób i podmiotów działających na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiat rybnicki, powiat wodzisławski, powiat raciborski).

 

OWES to wsparcie w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych:

– wsparcie szkoleniowo-doradcze (szkolenia dot. zasad funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, doradztwo w zakresie opracowania koncepcji działania, w tym biznesplanu, przygotowania dokumentów założycielskich itp.),

– szkolenia zawodowe, umożliwiające zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

– dotacja do 20 000 zł na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (nawet do 120 000 zł na podmiot),

– wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym przez pierwszy rok działalności (ok. 1000 zł na osobę miesięcznie),

– wsparcie indywidualnego opiekuna/doradcy biznesowego,

– pakiety dla przedsiębiorstw społecznych (środki finansowe na szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp.).

 

 logo2Clipboard01

loga3