Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” zapraszają do korzystania z cyklicznych bezpłatnych porad dla organizacji pozarządowych z zakresu zagadnień projektów transgranicznych planowanych do dofinansowania w szczególności w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska.

Najbliższe konsultacje odbędą sie 6 lipca w godzinach od 15.00 do 18.00 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Uczestnictwo należy zgłosić w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, tel. 32/4785135, e- mail; organizacje@um.jastrzebie.pl.