Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Fundusz Górnośląski S.A. Odział w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.

Celem spotkania jest poznanie regulacji prawnych mając na względzie ochronę własnych interesów.

Uczestnicy spotkania:

– przedsiębiorcy,

– osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnioną Kartę Uczestnictwa wysłać na numer faxu: (32) 72 85 803 lub na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fundusz-silesia.pl

Termin zgłoszenia:

do dnia 21 czerwca 2016 r.

Termin spotkania:

23 czerwca 2016 r.  (13.00 do 16.00).

adres:

Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,

  1. Jordana 18 w Katowicach.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.