Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Uczestnicy:

Absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Pracę do konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie prac:

– rehabilitacja społeczna,

-rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,

– rehabilitacja medyczna (dot. rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym  zawodowym).

Zgłoszenie pracy:

– Prace należy przesłać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, wraz z opiniami recenzentów oraz promotora. W przypadku pracy o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej.

– Zgłoszenia pracy dokonuje się na właściwym druku, stanowiącym załącznik do ogłoszenia
o Konkursie.

Nagrody:

  1. Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się po trzy nagrody pieniężne
    w każdej z kategorii:

1) dla laureata I miejsca – w wysokości 5 000 zł,

2) dla laureata II miejsca – w wysokości 3 000 zł,

3) dla laureata III miejsca – w wysokości 2 000 zł.

  1. Dla autora najlepszej pracy doktorskiej przewiduje się nagrodę w wysokości 7 000 zł.
  2. Komisja może także przyznawać wyróżnienia, jednak nie więcej niż dwa w każdej kategorii.

Termin zgłaszania prac:

do dnia 25.07.2016 r.

 

 

 

źródło:

www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-9/3200,Oglaszamy-Konkurs-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-OTWARTE-DRZWI-XII.html