Ministerstwo Rozwoju organizuje konkurs pn.: „Mój Rozwój”, którego celem jest informowanie studentów o  możliwości wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, a także ich promocja wśród młodych ludzi poprzez umożliwienie im odbycia staży w instytucji odpowiadającej  za wdrożenie Funduszy Europejskich w Polsce.

 

Uczestnicy konkursu:

Studenci I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych zarówno
w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

 

Dofinansowanie:

Płatny staż w wysokości 2 000 zł brutto miesięcznie przez nie więcej niż trzy miesiące

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

do 30.06.2016 r.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Platne-staze-w-Ministerstwie-Rozwoju

źródło:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl