Z impetem w przyszłość

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa już dwadzieścia lat. Jest to z jednej strony moment do podsumowań, a z drugiej do snucia planów. To właśnie o przyszłości strefy dyskutowano na specjalnej konferencji, jaka odbyła się w Jastrzębiu-Zdroju.

Jakie możliwości rozwoju daje zainwestowanie w KSSE, jak strefa wspiera przedsiębiorców i na jakie ulgi mogą liczyć. Te główne zagadnienia były poruszane m.in. przez Piotra Wojaczka – prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sam przyznał, że początki KSSE nie były łatwe.

 

– W momencie powstania katowicka strefa, jako jedyna, nie miała żadnych nieruchomości. Ustawodawca przedłużył możliwość działalności stref w Polsce do 2020 roku – podkreślił prezes.

 

Prezydent Anna Hetman stwierdziła, że to dobry moment na inwestowanie w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Nasze miasto ma ogromny potencjał i jest otwarte na nowe inwestycje. Tereny są przygotowane i czekają na rozpoczęcie lub rozwój przedsiębiorstw – zachęcała prezydent Anna Hetman.

KSSE1

fot. Rafał Guzowski