21 Czerwca 2016

Dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk ogłosił konkurs na najlepszy projekt badawczy z dziedziny psychologii.

 

Beneficjenci:

– absolwenci studiów wyższych,

– kandydaci na Studia Doktoranckie w Instytucie Psychologii PAN.

 

Nagrody:

– I nagroda – całkowite zwolnienie z czesnego za I rok studiów,

– II nagroda – 50% zwolnienie z czesnego za I rok studiów,

– III nagroda – 20% zwolnienie z czesnego za I rok studiów.

 

Termin i sposób zgłoszenia projektu:

do 31 lipca 2016r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

http://psych.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/#konkurs

źródło:

www.granty-na-badania.com