Spotkanie informacyjne poświęcone jest zasadom pozyskiwania „wsparcia B+R oraz wyposażenia laboratoriów”. RPO WSL 214-2020 – Działanie 1.2 Badania, rozwój
i innowacje w przedsiębiorstwach.

Podczas spotkania zostaną omówione kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, kontrola i nadużycia finansowe, a także zasady konkurencyjności, niedyskryminacji i równości szans oraz zagadnienia dotyczące inteligentnych specjalizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Dla kogo?

Spotkanie jest organizowane dla wszystkich zainteresowanych tematyką

Zasady rekrutacji:

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłać na adres zgłoszenia@scp-slask.pl lub faxem pod numer 32 743 91 61.

Termin spotkania:

28.06.2016 r.

Miejsce spotkania:

Urząd Miasta Rybnik

  1. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

 

Spotkanie ma charakter nieodpłatny

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkania_informacyjne_dla_przedsiebiorcow_dzialanie_1_2___rybnik_2016

źródło:

www.scp-slask.pl