Zapraszamy państwa do zapoznania się informacją dotyczącą Worcampów.

Fundator: Ecumenical Youth Services

Workcampy dają młodzieży z całej Europy możliwość spotkania się i pracy w czasie projektów na rzecz społeczności lokalnej.

Czas trwania:

14 dni

Uczestnicy:

– osoby w wieku od 18 do 26 lat,

Wolontariusz:

– musi znać język angielski lub niemiecki,

– musi mieć od 18 do 26 lat (możliwe jest też przyjęcie wolontariuszy 17-letnich , za zgodą rodziców).

Praca trwa przez 9 dni (z 14) przez 6 godzin – przy projektach związanych z ochroną środowiska, pracą społeczną na rzecz społeczności lokalnych.

Wysokość dofinansowania:

Każdy wolontariusz musi wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 15 euro. Wyżywienie, zakwaterowanie, koszty związane z zajęciami oraz ubezpieczenie są zapewniane przez organizatora. Wolontariusze z Polski otrzymają zwrot kosztów podróży w wysokości do 20 euro.

Termin składania wniosków:

Zgłaszać się można do końca lipca 2016 r.

 

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie

http://eys-workcamp.de/en

źródło:

http://www.eurodesk.pl/granty/workcampy-w-niemczech-evangelische-jugend