Dłużnicy odpracowują czynsz

Ponad 106 tys. zł zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego odpracowanych zostało w ramach Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych. Z możliwości odpracowania czynszu mogą skorzystać osoby, które zalegają z płatnościami dłużej niż pół roku i wobec których zostały wyczerpane wszelkie procedury windykacyjne.

Od 12 października 2015 r. deklaracje o przystąpieniu do programu pobrało 81 osób, wypełnione deklaracje zwróciły 62 osoby, wniosek o zmianę formy spłaty zaległości na świadczenia rzeczowe dostarczyło 45 osób. Do 15 czerwca podpisano 38 porozumień, z których 21 wygasło. Ogólna kwota zadłużenia wynikająca z obecnie obowiązujących porozumień wynosi prawie 350 tys. zł. Do końca maja odpracowano ponad 106 tys. zł.

 

Program został wprowadzony w celu udzielenia pomocy dłużnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, i nie są w stanie spłacić zaległości. W ten sposób chcemy też zmotywować dłużników do regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jastrzębie-Zdrój – tłumaczy Beata Olszok, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

 

Stawka za godzinę pracy wynosi 12,50 zł. Dłużnicy mogą być przydzieleni do prac porządkowych i usługowych, m.in. takich jak: pielęgnacja zieleni, sprzątanie klatek schodowych, drobne naprawy czy roznoszenie korespondencji.

 

Dłużnik, który jest zainteresowany przystąpieniem do programu, musi wypełnić wniosek, natomiast zapotrzebowanie na poszczególne świadczenia i usługi mogą składać wszystkie miejskie jednostki. Rozliczenie następuje dopiero po potwierdzeniu przez pracowników jednostek, wykonania konkretnej pracy – dodaje dyrektor Beata Olszok.

 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w działach:

– Kadr, Spraw Socjalnych i BHP tel. 32 47 87 010,

– Czynszów i Windykacji tel. 32 47 87 005,

– Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów tel. 32 47 87 002, 32 47 87 003.