Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej organizuje konkurs na film budujący świadomość społeczną wartości dziedzictwa kulturowego.

Celem Konkursu jest zwiększenie wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii, nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem kulturowym, zwiększenie poczucia społecznej odpowiedzialności za stan zabytków oraz promocja wartości dziedzictwa kulturowego.

Uczestnicy konkursu:

Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach  jednej z grup:

– GRUPA I – uczestnicy między 13 a 18 r. ż.

– GRUPA II – uczestnicy powyżej 18 r. ż.

Kategorie konkursowe:

GRUPA I:

– film dokumentalny lub reportaż nt. Pomników Historii (wybór Pomnika Historii dowolny),

– film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje.

 GRUPA II:

– Film dokumentalny lub reportaż nt. Pomników Historii,

– Spot reklamowy promujący Europejskie Dni Dziedzictwa

– Film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje.

Nagrody:

GRUPA I:

  • kategoria Film dokumentalny/reportaż:

I miejsce – sprzęt multimedialny

II miejsce – sprzęt multimedialny

III miejsce – sprzęt multimedialny

  • kategoria Film animowany:

I miejsce – sprzęt multimedialny

II miejsce – sprzęt multimedialny

III miejsce – sprzęt multimedialny

 

Dla wszystkich laureatów Konkursu – nagrodzonych w ramach GRUPY I – Organizator przewiduje warsztaty filmowe, które odbędą się 30 września 2016 r. w Warszawskiej Szkole Filmowej.

 

GRUPA II :

  • kategoria: Film dokumentalny/reportaż:

I miejsce – 20.000 tys. zł

II miejsce – 15.000 tys. Zł

III miejsce – 10.000 tys. zł

  • kategoria: Spot promujący Europejskie Dni Dziedzictwa:

I miejsce – 20.000 tys. zł

II miejsce – 15.000 tys. zł

III miejsce – 10.000 tys. zł

  • kategoria: Film animowany:

I miejsce – 20.000 tys. zł

II miejsce – 15.000 tys. zł

III miejsce – 10.000 tys. zł

 

Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych:

do 30.06.2016 r. na adres:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

  1. Krakowskie Przedmieście 21/23

00-071 Warszawa

z dopiskiem „ZABYTKOMANIA”.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej:

http://www.granty-na-badania.com/2016/06/zabytkomania-ii-ogolnopolski-konkurs.html#.V2ov7RJ0waM

źródło:

http://www.granty-na-badania.com/