Sesja Rady Miasta – na żywo

W czwartek, 23 czerwca, odbędzie się VII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie VII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji strategii rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 9. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

 

Obrady sesji transmitowane będą na żywo za pośrednictwem kanału miasta w serwisie YouTube.,