Rozpoczęły się konsultacje wykorzystania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie 2014-2021.W Polsce
w szczególny sposób będzie konsultowany priorytet 15, którego cel określono jako: Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej, upodmiotawianie grup słabszych
i wrażliwych społecznie.

W dokumencie wymienione są następujące proponowane obszary wsparcia:

  1. Demokracja, aktywni obywatele, dobre rządzenie, przejrzystość
  2. Prawa człowieka, prawa mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym zwalczanie rasizmu i ksenofobii
  3. Sprawiedliwość społeczna i włączanie grup słabszych i wrażliwych społecznie
  4. Równość płci i zwalczanie przemocy ze względu na płeć
  5. Ochrona środowiska i zmiany klimatu

Dokument dotyczący konsultacji oraz ankieta dostępne są w języku angielskim. Termin zakończenia konsultacji upływa 8 lipca br.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej:

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1921843.html