Ośrodek Enterprise Europe Network przy Oddziale Funduszu Górnośląskiego S.A. zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone dostępnym formom i instrumentom wspierania eksportu w MŚP. Uczestnicy w trakcie spotkania będą mieli okazję dowiedzieć się, z jakich instrumentów (finansowych i niefinansowych) mogą skorzystać w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Uczestnicy spotkania:

– przedsiębiorcy, którzy prowadzą lub planują prowadzić działalność na rynkach zagranicznych.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnioną Kartę Uczestnictwa wysłać na numer faxu: (32) 72 85 803 lub na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fundusz-silesia.pl

Termin zgłoszenia:

do dnia 05.07.2016 r.

Termin spotkania:

07 .07.2016 r.  (10.00 do 14.00).

adres:

Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,

  1. Jordana 18 w Katowicach.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

źródło:

http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/?p=/pl/lab/06