Zobacz nowe dane satelitarne

W Internetowym Planie Miasta (IPM) w profilu „Pionowe przemieszczenia terenu” opublikowano najnowsze dane odnośnie osiadań terenu na obszarze miasta Jastrzębia-Zdroju. Użyto do tego celu obrazów satelitarnych wykonanych 24 maja, 7 lipca oraz 20 sierpnia.

Osiadania terenu zidentyfikowane w okresie maj – lipiec oraz lipiec – sierpień występują w środkowej i północnej części miasta i są znacząco mniejsze niż w poprzednich miesiącach. Ich wartości wynoszą maksymalnie 5 oraz 3,2 cm. Natomiast sumaryczna wartość osiadań zaobserwowana w okresie 14 września 2015 r. – 20 sierpnia 2016 r. wyniosła maksymalnie 68 cm. Prezentowane dane są również dostępne za pomocą usług WMS (ang. Web Map Service) pod adresem URL: http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms?.

Zapraszamy do odwiedzin IPM.