Dyskutowali o współpracy

W ramach projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe” w Karwinie odbyło się spotkanie z liderami sześciu grup roboczych, które niebawem rozpoczną prace nad planami i pomysłami przyszłej współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Hawierzów i Karwina w wielu dziedzinach aktywności partnerskiej, nie tylko w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A.

Całość moderował Bogdan Kasperek, dyrektor biura polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński. Innowacją w V edycji projektu jest rozpoczęcie pracy przez sześć polsko-czeskich grup tematycznych. W każdej z nich wyłonieni zostali liderzy, pod okiem których grupy będą spotykać się i pracować w najbliższych miesiącach (trzykrotnie, po jednym razie w każdym mieście). Powstałe w przyszłości pomysły zakładać będą aktywną współpracę polsko-czeskich zespołów projektowych na etapie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektu oraz naturalną współpracę transgraniczną środowisk, do których dedykowane są poszczególne działania projektowe. Pierwsze spotkanie w temacie bezpieczeństwa publicznego odbędzie się 15 listopada w Hawierzowie.

Desktop32