Porozumienie między AWF Katowice a ZSMS

7 listopada rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach prof. dr hab. Adam Zając oraz dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju Zbigniew Miłoś podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a szkołą.

Porozumienie zostało zawarte w celu podjęcia współpracy i rozwoju kontaktów miedzy AWF Katowice a ZSMS Jastrzębie-Zdrój w sferze działań dydaktycznych, w zakresie szkolenia sportowego, promocji zdrowego stylu życia oraz badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej. Ponadto idą porozumienia, jak głosi preambuła do dokumentu, jest stwarzanie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji sportowych młodzieży ZSMS oraz możliwości łączenia uprawiania sportu z kontynuacją dalszej nauki w ramach studiów na AWF Katowice.

 

Na mocy podpisanego porozumienia Akademia będzie wspomagać Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w zakresie przeprowadzenia procesu diagnostycznego i monitoringu uczniów – sportowców kształcących się w szkole oraz systematycznej kontroli ich postępów sportowych po kolejnych etapach szkolenia. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego będzie promować uczelnię, jej kierunki kształcenia i osiągnięcia w swoim środowisku.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nie ukrywa zadowolenia z faktu, że wśród partnerów szkoły, oprócz firm wspierających działalność i funkcjonowanie szkoły mistrzostwa sportowego, współpracę z placówką rozpoczęła tak renomowana uczelnia jak AWF w Katowicach.

 

Inf. nad. ZSMS