Organizatorzy kwesty dziękują za hojność

Hospicjum Domowe im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Jastrzębiu-Zdroju pragnie podziękować mieszkańcom miasta za okazane serce. Dzięki Państwa ofiarności i hojności udało się zebrać 38 853,11 zł.

Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu niezbędnego do pielęgnacji chorych oraz środków higieny osobistej.