Skorzystaj z bezpłatnego badania kolonoskopowego

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 można wykonać bezpłatne badanie kolonoskopowe. Badania prowadzone są w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym w Pracowni Endoskopii.

Kto może zapisać się na badanie kolonoskopowe:

– osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

– osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,

– osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii,

– osoby bez objawów sugerujących istnienie raka jelita grubego,

– osoby, które w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha), nie miały wykonanego badania kolonoskopowego.

 

Szpital zapewnia pacjentowi nieodpłatnie środki do przygotowania jelita grubego do badania jak i wydaje instrukcję jak przygotować się do badania. Kolonoskopia jest bezpłatna zarówno dla osób poddających się badaniu jak i lekarzy na nie kierujących.

Szczegółowych informacji placówka udziela pod numerem telefonu 32 4784 381. Ankietę, która jest jednocześnie skierowaniem na badanie, jak również więcej informacji o programie można znaleźć na stronie koordynatora programu tutaj

Ankietę taką można przesłać pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście przez kandydatów na badanie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny
aleja Jana Pawła II 7,
44-330 Jastrzębie-Zdrój,
tel. 32 4784 381, fax. 32 4784 381.

Wykonanie bezpłatnego badania kolonoskopowego odbywa się w ramach realizacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskoopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 – 2018”. Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.