Filozofia dla każdego

W ramach filozoficznych spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wykład poświęcony religii i kwestii wiary.

Historia ludzkiej kultury daje nam podstawę do tezy, że religia i religijność jest zjawiskiem nieodłącznym od człowieka. Już Erich Fromm zauważył, że nie było takiej kultury w przeszłości, i jak się wydaje w przyszłości, która by nie miała religii. Jednak problem istoty religii, tego, czym jest, i jej funkcji, należy do najbardziej dyskutowanych zagadnień filozoficznej wiedzy o człowieku. Dyskusje te w czasach współczesnych nasilone są ze względu na teorie „śmierci Boga” (Nietzsche, Freud, Sartre), jak i obecne konflikty tłumaczone motywami religijnymi.

Celem spotkania jest zapoznanie się uczestników z różnicami w poglądach na istotę religii i zjawisk religijnych oraz filozoficznymi interpretacjami faktu religii. Nie jest nim natomiast krytyka lub afirmacja konkretnych wyznań religijnych.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada o godz. 17.30 w Bibliotece Głównej przy ul. Wielkopolskiej 1a. Wstęp jest bezpłatny.