30 listopada w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się, przy udziale ekspertów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spotkanie informacyjne dotyczące problematyki zasad rozliczania dotacji oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych finansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 13.00. Organizacje zainteresowane udziałem w nim, proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 25 listopada na adres e-mail: kuczynskab@katowice.uw.gov.pl. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny FIO 30 XI 2016