Priorytetowe działania Straży Miejskiej w okresie zimowym

Mimo, że w kalendarzu jeszcze jesień, strażnicy podejmują już działania mające na celu udzielenie pomocy osobom narażonym na niską temperaturę, spadającą w godzinach nocnych poniżej 0ºC.

Oprócz działań skupiających się na problemie ludzi wykluczonych, podejmowane są również takie, które są skutkiem lekkomyślności i braku wyobraźni. 28 listopada operator monitoringu miejskiego w odstępie dwóch godzin zauważył dwie osoby, tj. mężczyznę leżącego na pasie zieleni na al. Piłsudskiego i młodą kobietę na ul. Małopolskiej, którzy – jak się potem okazało – byli pod wpływem alkoholu.

   nietrzeźwy 28.11 nietrzeżwa 28.11

Po upewnieniu się, że nie ma potrzeby wzywania ratownictwa medycznego i przeprowadzeniu czynności służbowych, osoby doprowadzono do miejsca zamieszkania.