Jastrzębie-Zdrój wspiera rozwój przedsiębiorczości i budownictwa

Na zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozwijać swoją działalność na terenie Jastrzębia-Zdroju. Podczas październikowej sesji Rady Miasta jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą.

Zależy nam na ciągłym wspieraniu działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i zwolnienie ich z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości stanowi element strategii wspierania rozwoju gospodarki w naszym mieście, sprzyjać ma rozwojowi alternatywnych dla górnictwa gałęzi gospodarki – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

Pomoc przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których inwestycje powstaną po wprowadzeniu w życie uchwały i których budowa zostanie zakończona do 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie z podatku dla budynków i budowli zajętych na działalność produkcyjną i usługową będzie przysługiwać przez 5 lat, dla zajętych na działalność handlową w obiektach o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 400 m² – 3 lata, a przez rok w obiektach o powierzchni równej lub większej niż 400 m².

Zwolnieniom nie podlegają budowle liniowe i budynki powstałe w wyniku przebudowy. Na ulgi nie mogą liczyć również przedsiębiorcy zalegający z zapłatą podatków. Ponadto na podstawie przyjętej uchwały pomoc w postaci ulgi nie może być udzielona przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze węglowym, energetycznym i telekomunikacyjnym.

Podczas październikowej sesji została również przyjęta uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Jastrzębia-Zdroju nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Zwolnienie takie będzie przysługiwać przez 5 lat.

Wprowadzając takie preferencje podatkowe, chcemy stworzyć dogodne warunki do budowy budynków mieszkalnych w naszym mieście, a co za tym idzie zachęcić do zamieszkania u nas – podsumowuje prezydent Anna Hetman.