Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizuje projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, w ramach POWER.

Cel projektu:

Wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

 

Grantobiorca:

Może być osoba prawna, osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych mające innowacyjny pomysł dotyczący usług opiekuńczych dla osób zależnych.

 

Innowacje społeczne powinny dotyczyć następującej tematyki:

– wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza po zakończeniu udziału tych ostatnich w systemie edukacji,

– usługi opiekuńczo — asystenckie w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny,

– usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego,

– inne, istotne problemy występujące w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych i ich otoczenia powiązane z tematem „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 

Wysokość grantu:

Do 60 tys. zł

 

Źródło:

http://www.innowacje.psoni.org.pl/index.php/o-projekcie/