Będą prowadzić punkty pomocy prawnej

Zostały przyznane dotacje na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 121 451,76 zł.

zarządzenie