Sesja Rady Miasta

W czwartek, 1 grudnia, odbędzie się XIII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 9. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
 10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 6 Moszczenica przeprowadzonej za okres od 1.02.2015 r. do 30.06.2016 r.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Transmisję można obejrzeć na żywo pod adresem: