Zapoznali się z pracą ogrzewalni dla bezdomnych

Od pierwszych dni listopada przy ul. Północnej działa ogrzewalnia, w której w godz. od 18.00 do 10.00 osoby bezdomne mają zagwarantowane nie tylko schronienie przed mrozami, ale również możliwość zaparzenia herbaty oraz skorzystania z pełnego węzła sanitarnego.

Na półmetku działalności ogrzewalni, na posiedzeniu wyjazdowym zorganizowanym na jej terenie, spotkali się członkowie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta. Komendant Straży Miejskiej oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przybliżyli radnym efekty pracy, zapoznali z warunkami socjalnymi, bytowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa osób korzystających ogrzewalni.

Jak wynika z przedstawionych przez komendanta Straży Miejskiej danych, każdej nocy z tej formy pomocy korzysta kilkanaście osób, a w czasie kiedy temperatura spadała do -20ºC, liczba ta wzrastała do ponad 20. Do dzisiejszego dnia z ogrzewalni skorzystało w sumie przeszło 1100 osób.

Obecni na posiedzeniu radni oraz zastępca prezydenta miasta, Janusz Buda, pozytywnie wypowiedzieli się na temat działalności ogrzewalni i zgodnie orzekli, że taka forma pomocy potrzebującym powinna być kontynuowana w przyszłych latach. Warto dodać, iż cały teren ogrzewalni jest ogrodzony i monitorowany, a dodatkowo w godzinach jej funkcjonowania na miejscu znajduje się zawsze strażnik miejski. Mundurowy, oprócz zapewnienia ładu i porządku, podejmuje natychmiastowe działania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń.

ogrzewalnia3 ogrzewalnia2 ogrzewalnia1