Mądrze dokarmiaj ptaki

Zima to pora roku, kiedy uzasadnione jest dokarmianie ptaków. Aby pomóc im przetrwać mrozy, Urząd Miasta zakupił dla nich odpowiednią karmę.

Pokarm zostanie przekazany m.in. do szkół i przedszkoli, a następnie wyłożony przez uczniów i przedszkolaków na terenach przyległych do placówek. Karmę mogą również otrzymać użytkownicy np. ogródków działkowych i inne osoby dokarmiające ptaki na terenie naszego miasta. Akcja służyć ma przede wszystkim edukacji dzieci i młodzieży w zakresie mądrego dokarmiania ptaków. Warto pamiętać, że dokarmianie ptaków uzasadnione jest tylko zimą, a do tego celu należy używać odpowiedniego pokarmu, tak aby nie szkodzić zwierzętom.

 

Zakupionych zostało 296 kul i 298 kg karmy sypkiej dla sikorek oraz innych ptaków dziko żyjących za kwotę 1284 zł.