Świętowali Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera był w tym roku obchodzony w szczególny sposób. Uroczystości były połączone z Jubileuszem 25-lecia szkoły i trwały dwa dni.

Obchody rozpoczęły się 1 grudnia od mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Marka Szkudły. W części oficjalnej zaproszeni goście mogli uczestniczyć w niecodziennej podróży artystycznej w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły pt. „W każdym z nas anioł jest”. Uroczystość była okazją do podziękowania wieloletnim przyjaciołom placówki i sponsorom, którzy przez wiele lat wspierają działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Osoby te otrzymały tytuł „Przyjaciela Szkoły”.

 

Wśród znamienitych gości byli przedstawiciele władz miasta, urzędu i kuratorium oświaty, sponsorzy, przyjaciele szkoły, delegacje szkół z Anglii i szkół tischnerowskich, dyrektorzy placówek edukacyjno-kulturalno-rehabilitacyjnych, reprezentanci służb mundurowych. Podczas uroczystości podziękowano za wieloletnią pracę długoletnim pracownikom szkoły.

szkoła specjalna 3

W piątek uczniowie i kadra obchodzili święto szkoły. Podopieczni mieli okazję do poznania tajników kronikarstwa, wzięli udział w warsztatach teatralno-muzycznych, sportowych czy też mogli wykonać pamiątkowego aniołka. Nie zabrakło jubileuszowego tortu i wspaniałego przyjęcia przygotowanego przez uczniów.

szkoła specjalna 1

Cała społeczność Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 pragnie gorąco podziękować wszystkim, którzy przez ćwierćwiecze wdrażają w życie słowa naszego patrona: „Im większa potrzeba bliźniego, tym większy obowiązek pomocy bliźniemu”.

 

Inf. i zdjęcia nad. ZSS nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju