#POLICHROM

Drużyna z Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół nr 12 została zakwalifikowana do III edycji gry POLICHROM dla szkolnych klubów wolontariatu z województwa śląskiego.

 

Gra ta została przygotowana w ramach projektu „Gra w wolontariat” realizowanego przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem gry jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Katowicach. POLICHROM to gra drużynowa, która składa się z 3 etapów, ujętych w ramy czasowe.

I etap gry: 02.11.2016 – 21.12.2016 r.

II etap: 02.01.2017 – 17.03.2017 r.

III etap: 20.03.2017 – 26.05.2017 r.

Każdy etap oceniany jest oddzielnie i składa się z misji, wyzwań i tasków. Punkty za realizację poszczególnych działań podczas trwania gry przyznają organizatorzy, są one na bieżąco sumowane i widoczne na stronie internetowej gry. http://polichrom.pl/ Nasza drużyna ma obecnie 76 pkt. Warunkiem uzyskania punktów za zadanie jest wykonanie go w określonym czasie oraz złożenie raportu poprzez stronę internetową lub w inny sposób określony w treści zadania. W grze bierze udział 29 drużyn z naszego województwa. Animatorem i opiekunem naszej drużyny z ramienia Polichromu jest Anita Duda, która odwiedziła nas 24 listopada. W skład naszej drużyny wchodzi 13 uczniów – wolontariuszy z klas II i III. Opiekunami drużyny są Dorota Michałowska i Sylwia Piszczek.

 

Inf. nad. Gimnazjum nr 3